Sưởi Periha

Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 500W Thích hợp bể: 300-500L
-7%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 300W Thích hợp bể: 200-300L
-8%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 200W Thích hợp bể: 100-200L
-9%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 100W Thích hợp bể: 50-100L
-10%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 50W Thích hợp bể: 20-50L
-10%