SƯỞI

Thích hợp cho bể: 800-1500L
Thích hợp cho bể: 600-1200L
Thích hợp cho bể: 500-1000L
Thích hợp cho bể: 400-800L
Thích hợp cho bể: 300-600L
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 500W Thích hợp bể: 300-500L
-7%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 300W Thích hợp bể: 200-300L
-8%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 200W Thích hợp bể: 100-200L
-9%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 100W Thích hợp bể: 50-100L
-10%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 50W Thích hợp bể: 20-50L
-10%
Giảm giá!
Thích hợp cho bể: 800-1500L
-3%
Giảm giá!
Thích hợp cho bể: 600-1200L
-3%