VẬT LIỆU LỌC

Tất Lọc Hai Lớp 40x18cm: 55.000 đ/chiếc (Túi 1 chiếc) Tất Lọc Một Lớp 40x18cm: 30.000 đ/chiếc (Túi 2 chiếc) Tất Lọc Chống Tràn 50x18cm: 80.000 đ/chiếc
Chổi 40cm (Đường kính: 12cm; Phần thân chổi 38cm; Inox 316-1,7mm): 35.000 đ/chổi Chổi 60cm (Đường kính: 12cm; Phần thân chổi 58cm; Inox 316-1,7mm): 40.000 đ/chổi Chổi 80cm (Đường kính: 12cm; Phần thân chổi 78cm; Inox 316-1,7mm): 52.000 đ/chổi Chổi 100cm (Đường kính: 12cm; Phần thân chổi 98cm; Inox 316-1,7mm): 62.000 đ/chổi Chổi 120cm (Đường kính: 12cm; Phần thân chổi 118cm; Inox 316-1,7mm): 74.000 đ/chổi
Đầu lọc vi sinh, 1 đầu, dạng đặt, phi 7,5cm, cao 6,5cm, bể <=180l
Đầu lọc vi sinh, 1 đầu, dạng đặt, phi 12cm, cao 11,5cm, bể <=380l
Đầu lọc vi sinh, 1 đầu, dạng treo, phi 50mm, cao 80mm
Đầu lọc vi sinh, 2 đầu, dạng treo, đựng được vật liệu lọc
Đầu lọc vi sinh, 2 đầu, dạng treo, đựng được vật liệu lọc
Đầu lọc vi sinh, đựng được vật liệu lọc