THỨC ĂN CÁ KOI

THÀNH PHẦN CỦA THỨC ĂN CÁ KOI AQUAMASTER WHEAT GERM ✅Protein: min 38% ✅Lysine: min 1,8% ✅Chất Béo: min 4% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 13% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%
THÀNH PHẦN AQUAMASTER COLOR ENHANCER ✅Protein: min 40% ✅Lysine: min 2,0% ✅Chất Béo: min 3,0% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 13% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%
THÀNH PHẦN AQUAMASTER STAPLE ✅Protein: min 36% ✅Lysine: min 1,7% ✅Chất Béo: min 3,0% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 13% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%
THÀNH PHẦN AQUAMASTER GROWTH ✅Protein: min 40% ✅Lysine: min 2,2% ✅Chất Béo: min 3,0% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 13% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%
THÀNH PHẦN AQUAMASTER HI-GROWTH ✅Protein: min 42% ✅Lysine: min 2,6% ✅Chất Béo: min 4,0% ✅Độ ẩm: max 10% ✅Tro thô: max 16% ✅Chất xơ: max 3,0% ✅Phốt pho: min 0,8%
Thành phần chính: Bột cá, bột đậu nành, mầm lúa mạch, Monocalcium Phosphate. Vitamins: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Nicotrnaminde Niacin, Pantothenic Acid, Biotin, Inositol, Ascorbic Acid, Choline Chloride. Khoáng: Magnesium Sulfate, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Zinc Sulfate, Sodium Selenate Quy cách đóng gói: Bao 5kg, Kích thước hạt: S – M – L
Thành phần chính: Bột cá, bột mì, bột đậu nành, đậu nành cô đặc, mầm lúa mạch, Yeast Hydrolysate, tảo xoắn. Vitamins: Vitamin A, Vitamin D3, Alpha-Tocopherol, vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, D-Calcium Pantothenate, Niacinamide, Folic Acid, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate, D-Biotin, Inositol, Choline Chloride. Khoáng: Monocalcium Phosphate, Magnesium Sulfate, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Zinc Sulfate, Calcium Iodate, Cobalt Sulfate, Sodium Selenate Thành phần khác: Carnitine, Ethoxyquin, YUCCA Quy cách đóng gói: Bao 5kg, Kích thước hạt: S – M – L Bao 1kg, Kích thước hạt: S – M – L
Thành phần chính: Bột cá, bột mì, bột đậu nành, đậu nành cô đặc, mầm lúa mạch, men khô, tảo xoắn. Vitamins: Vitamin A, Vitamin D3, Alpha-Tocopherol, vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, D-Calcium Pantothenate, Niacinamide, Folic Acid, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate, D-Biotin, Inositol, Choline Chloride. Khoáng: Monocalcium Phosphate, Magnesium Sulfate, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Zinc Sulfate, Calcium Iodate, Cobalt Sulfate, Sodium Selenate Thành phần khác: Carnitine, Ethoxyquin, YUCCA Quy cách đóng gói: Bao 5kg; Kích thước hạt: S – M – L
Thành phần chính: Bột cá, bột đậu nành, mầm lúa mạch, tảo xoắn, MonoCalcium Phosphate. Vitamins: Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Nicotrnaminde Niacin, Pantothenic Acid, Biotin, Inositol, Ascorbic Acid, Choline Chloride. Khoáng: Magnesium Sulfate, Potassium Chloride, Ferrous Sulfate, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Sodium Selenate Quy cách đóng gói: Bao 5kg; Kích thước hạt: S – M – L