BOYU

Máy sử dụng điện 220-240v/50hz. Tiêu thụ điện năng: 70w. Công suất: 4200l/h. Kích thước: 407x296mm.
Máy sử dụng điện 220-240v/50hz. Tiêu thụ điện năng: 43w. Công suất: 3000l/h. Kích thước: 354x258mm.
Máy bơm Boyu SPF 16000 230/150V 50/60Hz, 245w, 5,2m, 14000l/h, 5,0kg 319x121x166mm)