PERIHA

Giảm giá!
Chế độ 1: 140W; 23000l/h; 6m; Output 42-48-60 Chế độ 2: 150w; 24000l/h; 6,5m; Output 42-48-60 Chế độ 3: 160w; 25000l/h; 7m; Output 42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 120W; 21000l/h; 6m; Output 42-48-60 Chế độ 2: 130w; 22000l/h; 6,5m; Output 42-48-60 Chế độ 3: 140w; 23000l/h; 7m; Output 42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 100W; 18000l/h; 5,5m; Output 42-48-60 Chế độ 2: 110w; 19000l/h; 6m; Output 42-48-60 Chế độ 3: 120w; 20000l/h; 6,5m; Output 42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 80W; 16000l/h; 4,5m; Output 34-42-48-60 Chế độ 2: 90w; 17000l/h; 5m; Output 34-42-48-60 Chế độ 3: 100w; 18000l/h; 6m; Output 34-42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 60W; 14000l/h; 4,5m; Output 34-42-48-60 Chế độ 2: 70w; 15000l/h; 5m; Output 34-42-48-60 Chế độ 3: 80w; 16000l/h; 5,5m; Output 34-42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 60W; 12000l/h; 4,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 70w; 13000l/h; 5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 80w; 14000l/h; 6m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
Chế độ 1: 50W; 10000l/h; 4,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 60w; 11000l/h; 5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 70w; 12000l/h; 5,8m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
Chế độ 1: 40W; 8000l/h; 4,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 50w; 9000l/h; 5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 60w; 10000l/h; 5,5m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
1,770,000 1,720,000
Chế độ 1: 30W; 7000l/h; 4m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 40w; 8000l/h; 4,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 50w; 9000l/h; 5m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
1,700,000 1,650,000
Chế độ 1: 20W; 5000l/h; 3m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 25w; 6000l/h; 3,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 30w; 7000l/h; 4m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
1,650,000 1,600,000
Chế độ 1: 10W; 4000l/h; 2m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 15w; 4500l/h; 2,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 20w; 5000l/h; 3m; Output 27-34-42-48
-3%
320,000600,000
Chất lượng ổn định Động cơ chìm, hoạt động mạnh mẽ, tiết kiệm điện  Có lồng bảo vệ chắn rác lớn (Có thể tháo rời ra để chế thêm hút mặt lọc váng) Hoạt động êm ái  Dễ dàng lắp đặt sử dụng vận hành  Độ bền cao