PERIHA

Giảm giá!
Chế độ 1: 140W; 23000l/h; 6m; Output 42-48-60 Chế độ 2: 150w; 24000l/h; 6,5m; Output 42-48-60 Chế độ 3: 160w; 25000l/h; 7m; Output 42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 120W; 21000l/h; 6m; Output 42-48-60 Chế độ 2: 130w; 22000l/h; 6,5m; Output 42-48-60 Chế độ 3: 140w; 23000l/h; 7m; Output 42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 100W; 18000l/h; 5,5m; Output 42-48-60 Chế độ 2: 110w; 19000l/h; 6m; Output 42-48-60 Chế độ 3: 120w; 20000l/h; 6,5m; Output 42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 80W; 16000l/h; 4,5m; Output 34-42-48-60 Chế độ 2: 90w; 17000l/h; 5m; Output 34-42-48-60 Chế độ 3: 100w; 18000l/h; 6m; Output 34-42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 60W; 14000l/h; 4,5m; Output 34-42-48-60 Chế độ 2: 70w; 15000l/h; 5m; Output 34-42-48-60 Chế độ 3: 80w; 16000l/h; 5,5m; Output 34-42-48-60
-2%
Giảm giá!
Chế độ 1: 60W; 12000l/h; 4,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 70w; 13000l/h; 5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 80w; 14000l/h; 6m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
Chế độ 1: 50W; 10000l/h; 4,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 60w; 11000l/h; 5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 70w; 12000l/h; 5,8m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
Chế độ 1: 40W; 8000l/h; 4,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 50w; 9000l/h; 5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 60w; 10000l/h; 5,5m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
1,770,000 1,720,000
Chế độ 1: 30W; 7000l/h; 4m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 40w; 8000l/h; 4,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 50w; 9000l/h; 5m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
1,700,000 1,650,000
Chế độ 1: 20W; 5000l/h; 3m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 25w; 6000l/h; 3,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 30w; 7000l/h; 4m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
1,650,000 1,600,000
Chế độ 1: 10W; 4000l/h; 2m; Output 27-34-42-48 Chế độ 2: 15w; 4500l/h; 2,5m; Output 27-34-42-48 Chế độ 3: 20w; 5000l/h; 3m; Output 27-34-42-48
-3%
Giảm giá!
1. Máy bơm Periha PD-4200 : 320.000 đ 2. Máy bơm Periha PD-5200 : 400.000 đ 3 .Máy bơm Periha PD-6200 : 450.000 đ 4  Máy bơm Periha PD-7200 : 520.000 đ 5  Máy bơm Periha PD-8200 : 600.000 đ    
-6%