RESUN

Giảm giá!
Nguồn điện: 12V Công suất tiêu thụ: 100W Lưu lượng khí: 100L/P
-2%
Giảm giá!
Công suất : 90 W Lưu lượng : 130 l/p Áp lực : 0.035Mpa Đầu ra : 16mm Thời gian sử dụng : 8 h Trọng lượng : 8 kg Kích thước 37*26*20cm
-3%
Giảm giá!
Công suất : 60 W Lưu lượng : 80 l/p Áp lực : 0.036 Mpa Đầu ra : 12mm Thời gian sử dụng : 8 h Trọng lượng : 7 kg Kích thước 32*23*19cm
-4%
Giảm giá!
Công suất : 20 W Lưu lượng : 30 l/p Áp lực : 0.016 Mpa Đầu ra : 10mm Thời gian sử dụng : 8 h Trọng lượng : 5 kg Kích thước 26*18*16cm
-4%
Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP 200 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 200w Lưu lượng khí tối đa: 250l/phút Áp suất: 0,045MPa Cột áp tối đa: 4m Đầu ra khí: 33 quả sủi (Hoặc 3-4 đĩa sủi D27cm) Khối lượng : 10 kg Kích thước : 34*23,8*24,3 cm
-8%
Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP 100 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 100w Lưu lượng khí tối đa: 140l/phút Áp suất: 0,042MPa Cột áp tối đa: 4m Đầu ra khí: 33 quả sủi (Hoặc 2 đĩa sủi D27cm) Khối lượng : 6,95 kg Kích thước : 34*23,8*24,3 cm
-4%
Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP 60 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 50w Lưu lượng khí tối đa: 70l/phút Áp suất: 0,037MPa Cột áp tối đa: 3,5m Đầu ra khí: 14 quả sủi (Hoặc 2 đĩa sủi D20cm) Khối lượng : 5,8 kg Kích thước : 32* 26 * 24,3 cm  
-3%
Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP 40 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 35w Lưu lượng khí tối đa: 50 L/phút Áp suất: 0,03 MPa Cột áp tối đa: 2,8m Đầu ra khí: 12 quả sủi (Hoặc 1 đĩa sủi D20cm) Khối lượng : 24,75 kg Kích thước : 29 * 22 * 23,3 cm  
-3%
Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP20 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 17w Lưu lượng khí tối đa: 22l/phút Áp suất: 0,028MPa Cột áp tối đa: 2,2m Đầu ra khí: 6 quả sủi (Hoặc 1 đĩa sủi D15cm) Khối lượng : 2,5 kg Kích thước : 24,8 * 19 * 20,5 cm
-90%
Giảm giá!
Model : Máy sục khí Resun ACO 018A Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 520W Lưu lượng khí tối đa: 500L/Phút Giá bán: 2.250.000 Đ
-2%
Giảm giá!
Model : Máy sục khí Resun ACO 012A Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 390W Lưu lượng khí tối đa: 158L/Phút Giá bán: 1.600.000 Đ
-3%
Giảm giá!
Model : Máy sục khí Resun ACO 010 Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 200W Lưu lượng khí tối đa: 135L/Phút Giá bán: 1.350.000 Đ
-3%