MÁY BƠM HỒ KOI

Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 200W Lưu lượng nước tối đa: 25000L/H Cột áp tối đa: 10M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60MM Kích thước máy: 32x14x18CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 150W Lưu lượng nước tối đa: 16000L/H Cột áp tối đa: 8,0M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60MM Kích thước máy: 32x14x18CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 105W Lưu lượng nước tối đa: 18000L/H Cột áp tối đa: 5,5M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60MM Kích thước máy: 32x14x18CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 90W Lưu lượng nước tối đa: 16000L/H Cột áp tối đa: 5,0M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60MM Kích thước máy: 32x14x18CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 80W Lưu lượng nước tối đa: 12000L/H Cột áp tối đa: 6,0M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅M48M Kích thước máy: 28x13x15CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 60W Lưu lượng nước tối đa: 10000L/H Cột áp tối đa: 5,5M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅M48M Kích thước máy: 28x13x15CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 40W Lưu lượng nước tối đa: 8000L/H Cột áp tối đa: 5.0M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅M48M Kích thước máy: 28x13x15CM
-2%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz → DC 36V Công suất điều chỉnh: Từ 20W → 150W Lưu lượng tối đa điều chỉnh: 15.000L/H → 32.000L/H Chiều cao cột áp tối đa: 1,2M Đầu ra tiêu chuẩn: 110MM
-0%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz → DC 36V Công suất điều chỉnh: Từ 20W → 150W Lưu lượng tối đa điều chỉnh: 15.000L/H → 22.000L/H Chiều cao cột áp tối đa: 1,3M Đầu ra tiêu chuẩn: 75MM
-0%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz → DC 24V  Công suất điều chỉnh: Từ 20W → 60W Lưu lượng tối đa điều chỉnh: 10.000L/H → 16.000L/H Chiều cao cột áp tối đa: 0,85M Đầu ra tiêu chuẩn: 75MM
-1%
Giảm giá!
Sử dụng điện 220-240V 50Hz. Công suất 150 W. Lưu lượng dòng nước tối đa là: Qmax 40000L/h. Chiều cao đẩy tối đa Hmax 1m. Output 110 mm. Kích thước 225x200x640
-1%
Giảm giá!
Sử dụng điện 220-240V 50Hz. Công suất 200 W. Lưu lượng dòng nước tối đa là: Qmax 50000L/h. Chiều cao đẩy tối đa Hmax 1m. Output 110 mm. Kích thước 225x200x640
-1%