BỂ CÁ ĐỂ BÀN

MSP: D01 Kích thước:Bể: 38cm x 26cm x 41cm Set bể bao gồm: Bể có thiết kế kèm đèn và hệ thống lọc; nội thất bể: cây, cát, đá Khuyến mại: 5 con cá + thức ăn cho cá