máy sủi khí

Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 250w Lưu lượng khí tối đa: 300 L/phút Đầu ra: ∅20mm
-4%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 186w Lưu lượng khí tối đa: 250 L/phút Đầu ra: ∅20mm
-5%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 160w Lưu lượng khí tối đa: 200 L/phút Đầu ra: ∅20mm
-2%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 100w Lưu lượng khí tối đa: 150 L/phút Đầu ra: ∅20mm
-5%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 91w Lưu lượng khí tối đa: 120 L/phút Đầu ra: ∅20mm
-4%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 80w Lưu lượng khí tối đa: 100 L/phút Đầu ra: ∅13mm
-4%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 53w Lưu lượng khí tối đa: 80 L/phút Đầu ra: ∅13mm
-5%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 45w Lưu lượng khí tối đa: 60 L/phút Đầu ra: ∅13mm
-2%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 34w Lưu lượng khí tối đa: 40 L/phút Đầu ra: ∅13mm
-5%
Giảm giá!
Model : Máy sục khí Resun ACO 010 Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 200W Lưu lượng khí tối đa: 135L/Phút Giá bán: 1.350.000 Đ
-3%