máy bơm periha pg

Giảm giá!
Điện áp: 220-240V 50/60Hz Đầu ra: ∅90/100mm Có 3 chế độ: Chế độ 1: 250w, 50m3/h, 3,5m Chế độ 2: 270w, 55m3/h, 4m Chế độ 3: 300w, 60m3/h, 4,5m
-1%
Giảm giá!
Điện áp: 220-240V 50/60Hz Đầu ra: ∅90/100mm Có 3 chế độ: Chế độ 1: 160w, 45m3/h, 2,5m Chế độ 2: 170w, 48m3/h, 3m Chế độ 3: 180w, 50m3/h, 3,5m
-1%
Giảm giá!
Điện áp: 220-240V 50/60Hz Đầu ra: ∅90mm Có 3 chế độ: Chế độ 1: 120w, 35m3/h, 2,5m Chế độ 2: 130w, 38m3/h, 3m Chế độ 3: 140w, 40m3/h, 3,5m
-1%
Giảm giá!
Điện áp: 220-240V 50/60Hz Đầu ra: ∅75mm Có 3 chế độ: Chế độ 1: 90w, 30m3/h, 2,5m Chế độ 2: 100w, 33m3/h, 3m Chế độ 3: 110w, 35m3/h, 3,5m
-1%
Giảm giá!
Điện áp: 220-240V 50/60Hz Đầu ra: ∅75mm Có 3 chế độ: Chế độ 1: 50w, 21m3/h, 2,5m Chế độ 2: 60w, 23m3/h, 3m Chế độ 3: 70w, 25m3/h, 3,5m;
-1%
Giảm giá!
Điện áp: 220-240V 50/60Hz Đầu ra: ∅75mm Có 3 chế độ: Chế độ 1: 40w, 15,5m3/h, 2,4m Chế độ 2: 50w, 18m3/h, 2,6m Chế độ 3: 60w, 20m3/h, 2,8m
-1%