Máy bơm hồ koi

Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 200W Lưu lượng nước tối đa: 25000L/H Cột áp tối đa: 10M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60MM Kích thước máy: 32x14x18CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 150W Lưu lượng nước tối đa: 16000L/H Cột áp tối đa: 8,0M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60MM Kích thước máy: 32x14x18CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 105W Lưu lượng nước tối đa: 18000L/H Cột áp tối đa: 5,5M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60MM Kích thước máy: 32x14x18CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 90W Lưu lượng nước tối đa: 16000L/H Cột áp tối đa: 5,0M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60MM Kích thước máy: 32x14x18CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 80W Lưu lượng nước tối đa: 12000L/H Cột áp tối đa: 6,0M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅M48M Kích thước máy: 28x13x15CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 60W Lưu lượng nước tối đa: 10000L/H Cột áp tối đa: 5,5M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅M48M Kích thước máy: 28x13x15CM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 40W Lưu lượng nước tối đa: 8000L/H Cột áp tối đa: 5.0M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅M48M Kích thước máy: 28x13x15CM
-2%
Giảm giá!
Nguồn điện: AC220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 105W Lưu lượng nước tối đa: 26.000L/H Cột áp tối đa: 3,5M Đường ống ra tiêu chuẩn: 75MM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: AC220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 90W Lưu lượng nước tối đa: 22.000L/H Cột áp tối đa: 3,0M Đường ống ra tiêu chuẩn: 75MM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: AC220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 70W Lưu lượng nước tối đa: 16.000L/H Cột áp tối đa: 2,5M Đường ống ra tiêu chuẩn: 75MM
-1%