Đèn UV diệt tảo

Công suất: 100w Chiều dài: 78cm
Công suất: 75w Chiều dài: 68cm
Công suất: 55w Chiều dài: 53cm
Công suất: 40w Chiều dài: 44cm
Công suất: 30w Chiều dài: 36cm
Công suất: 20w Chiều dài: 28cm
Công suất: 10w Chiều dài: 22cm
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 75W Kích thước: 72CM Tích hợp: Đối Trọng
-2%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 55W Kích thước: 66CM Tích hợp: Đối Trọng
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 100W Kích thước: 74CM Tích hợp: Đối Trọng
-2%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng 36W Kích thước: 52CM Tích hợp: Đối Trọng
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220~240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 24W Kích thước: 45CM Tích hợp: Đối Trọng
-4%