Đèn led Baoyu

Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 60W Kích thước: 190cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 48W Kích thước: 170cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 40W Kích thước: 140cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-2%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất:32W Kích thước: 110cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất:28W Kích thước: 90cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 24W Kích thước phủ bì: 172cm Thíc hợp cho bể kính có chiều dài: 175cm trở lên Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 20W Kích thước phủ bì:142cm Thích hợp cho bể kính có chiều dài: 145-175cm Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-4%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 16W Kích thước phủ bì: 113cm Thíc hợp cho bể kính có chiều dài: 115-145cm Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-5%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 12W Kích thước phủ bì: 73cm Thích hợp cho bể kính có chiều dài: 75-95cm Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-7%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 10W Kích thước phủ bì: 53cm Thíc hợp cho bể kính có chiều dài: 55-75cm Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-8%