đèn chihiros WRGB 2 Pro

Kích thước bể: chiều rộng 120-140 cm Độ dày kính: tối đa 12 mm Kích thước nhẹ: 1200 * 140 * 18 mm Công suất tiêu thụ: 138W Số lượng đèn LED: 120 Quang thông: 11170 lm Màu sắc LED: WRGB 4 in 1 Mức độ chống thấm nước: IP 43
Kích thước bể: chiều rộng 90-110 cm Độ dày kính: tối đa 12 mm Kích thước nhẹ: 900 * 140 * 18 mm Công suất tiêu thụ: 110W Số lượng đèn LED: 90 Quang thông: 9250 lm Màu sắc LED: WRGB 4 in 1 Mức độ chống thấm nước: IP 43
Kích thước bể: chiều rộng 80-100 cm Độ dày kính: tối đa 10 mm Kích thước nhẹ: 800 * 140 * 18 mm Công suất tiêu thụ: 100W Số lượng đèn LED: 80 Quang thông: 8170 lm Màu sắc LED: WRGB 4 in 1 Mức độ chống thấm nước: IP 43
Kích thước bể: chiều rộng 60-80 cm Độ dày kính: tối đa 10 mm Kích thước nhẹ: 600 * 140 * 18 mm Công suất tiêu thụ: 74W Số lượng đèn LED: 60 Quang thông: 6630 lm Màu sắc LED: WRGB 4 in 1 Mức độ chống thấm nước: IP 43
Kích thước bể: chiều rộng 45-60 cm Độ dày kính: tối đa 10 mm Kích thước nhẹ: 450 * 140 * 18 mm Công suất tiêu thụ: 56W Số lượng đèn LED: 50 Quang thông: 5000 lm Màu sắc LED: WRGB 4 in 1 Mức độ chống thấm nước: IP 43
Kích thước bể: chiều rộng 30-45 cm Độ dày kính: tối đa 10 mm Kích thước nhẹ: 300 * 140 * 18 mm Công suất tiêu thụ: 37W Số lượng đèn LED: 30 Quang thông: 3260 lm Màu sắc LED: WRGB 4 in 1 Mức độ chống thấm nước: IP 43