máy sủi resun lp

Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP 200 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 200w Lưu lượng khí tối đa: 250l/phút Áp suất: 0,045MPa Cột áp tối đa: 4m Đầu ra khí: 33 quả sủi (Hoặc 3-4 đĩa sủi D27cm) Khối lượng : 10 kg Kích thước : 34*23,8*24,3 cm
-8%
Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP 100 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 100w Lưu lượng khí tối đa: 140l/phút Áp suất: 0,042MPa Cột áp tối đa: 4m Đầu ra khí: 33 quả sủi (Hoặc 2 đĩa sủi D27cm) Khối lượng : 6,95 kg Kích thước : 34*23,8*24,3 cm
-4%
Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP 60 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 50w Lưu lượng khí tối đa: 70l/phút Áp suất: 0,037MPa Cột áp tối đa: 3,5m Đầu ra khí: 14 quả sủi (Hoặc 2 đĩa sủi D20cm) Khối lượng : 5,8 kg Kích thước : 32* 26 * 24,3 cm  
-3%
Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP 40 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 35w Lưu lượng khí tối đa: 50 L/phút Áp suất: 0,03 MPa Cột áp tối đa: 2,8m Đầu ra khí: 12 quả sủi (Hoặc 1 đĩa sủi D20cm) Khối lượng : 24,75 kg Kích thước : 29 * 22 * 23,3 cm  
-3%
Giảm giá!
Model : Máy sủi khí oxy Resun LP20 Nguồn điện: 220-240V 50/60Hz Công suất thiêu thụ điện năng: 17w Lưu lượng khí tối đa: 22l/phút Áp suất: 0,028MPa Cột áp tối đa: 2,2m Đầu ra khí: 6 quả sủi (Hoặc 1 đĩa sủi D15cm) Khối lượng : 2,5 kg Kích thước : 24,8 * 19 * 20,5 cm
-90%