máy bơm tạt

Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 200W Lưu lượng tối đa: 30000L/H Cột áp tối đa: 4M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅110MM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 135W Lưu lượng tối đa: 26000L/H Cột áp tối đa: 3,5M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅110MM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 95W Lưu lượng tối đa: 22000L/H Cột áp tối đa: 2,6M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅110MM
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz/60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 75W Lưu lượng tối đa: 16000L/H Cột áp tối đa: 2M Đầu ra tiêu chuẩn: ∅110MM
-1%