máy bơm TankMaster PG

Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 630W Cột áp tối đa: 8,0M Lưu lượng tối đa: 35000L/H Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60/75MM Giá bán: 3.625.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 350W Cột áp tối đa: 7,0M Lưu lượng tối đa: 21000L/H Đầu ra tiêu chuẩn: ∅60MM Giá bán: 2.650.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 320W Cột áp tối đa: 6,5M Lưu lượng tối đa: 19000L/H Đầu ra tiêu chuẩn: ∅48MM Giá bán: 2.590.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 230W Cột áp tối đa: 5,0M Lưu lượng tối đa: 17000L/H Đầu ra tiêu chuẩn: ∅48MM Giá bán: 2.400.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 165W Cột áp tối đa: 4,0M Lưu lượng tối đa: 10000L/H Đầu ra tiêu chuẩn: ∅42MM Giá bán: 1.760.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 105W Cột áp tối đa: 3,7M Lưu lượng tối đa: 6000L/H Đầu ra tiêu chuẩn: ∅34MM Giá bán: 1.515.000 Đ
-1%