Máy bơm Hopar DC

Giảm giá!
Nguồn điện vào cục đổi nguồn: 220-240V/50Hz Dòng điện đi vào hộp điều khiển: 36V Công suất tiêu thụ lớn nhất: 175w Công suất tiêu thụ nhỏ nhất: 45w Lưu lượng tối đa: 17500L/h Cột áp tối đa: 9,5m Kích thước máy: 235x120x155mm Đầu ra: 60mm Giá bán: 2.950.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện vào cục đổi nguồn: 220-240V/50Hz Dòng điện đi vào hộp điều khiển: 36V Công suất tiêu thụ lớn nhất: 165w Công suất tiêu thụ nhỏ nhất: 40w Lưu lượng tối đa: 16500L/h Cột áp tối đa: 9m Kích thước máy: 235x120x155mm Đầu ra: 60mm Giá bán: 2.780.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện vào cục đổi nguồn: 220-240V/50Hz Dòng điện đi vào hộp điều khiển: 36V Công suất tiêu thụ lớn nhất: 155w Công suất tiêu thụ nhỏ nhất: 35w Lưu lượng tối đa: 13000L/h Cột áp tối đa: 8m Kích thước máy: 235x120x155mm Đầu ra: 60mm Giá bán: 2.670.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện vào cục đổi nguồn: 220-240V/50Hz Dòng điện đi vào hộp điều khiển: 24V Công suất tiêu thụ lớn nhất: 110w Công suất tiêu thụ nhỏ nhất: 12w Lưu lượng tối đa: 12000L/h Cột áp tối đa: 5m Kích thước máy: 215x93x139mm Đầu ra: 42mm Giá bán: 2.240.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện vào cục đổi nguồn: 220-240V/50Hz Dòng điện đi vào hộp điều khiển: 24V Công suất tiêu thụ lớn nhất: 95w Công suất tiêu thụ nhỏ nhất: 12w Lưu lượng tối đa: 10000L/h Cột áp tối đa: 4,5m Kích thước máy: 215x93x139mm Đầu ra: 42mm Giá bán: 1.920.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện vào cục đổi nguồn: 220-240V/50Hz Dòng điện đi vào hộp điều khiển: 24V Công suất tiêu thụ lớn nhất: 75w Công suất tiêu thụ nhỏ nhất: 12w Lưu lượng tối đa: 7000L/h Cột áp tối đa: 5m Kích thước máy: 178x78x119mm Đầu ra: 34mm Giá bán: 1.660.000 Đ
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện vào cục đổi nguồn: 220-240V/50Hz Dòng điện đi vào hộp điều khiển: 24V Công suất tiêu thụ lớn nhất: 50w Công suất tiêu thụ nhỏ nhất: 12w Lưu lượng tối đa: 5000L/h Cột áp tối đa: 4m Kích thước máy: 178x78x119mm Đầu ra: 34mm Giá bán: 1.470.000 Đ
-1%