Máy bơm Baoyu BY3

Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 115W Lưu lượng nước tối đa: 6000L/H Cột áp tối đa: 5M Đường ống ra tiêu chuẩn: Ø27MM Kích thước máy: Ø15x19CM Giá bán: 630.000 Đ
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 100W Lưu lượng nước tối đa: 5500L/H Cột áp tối đa: 3,5M Đường ống ra tiêu chuẩn: Ø27MM Kích thước máy: Ø15x19CM Giá bán: 575.000 Đ
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 90W Lưu lượng nước tối đa: 4500L/H Cột áp tối đa: 3,8M Đường ống ra tiêu chuẩn: Ø27MM Kích thước máy: Ø15x19CM Giá bán: 515.000 Đ
-4%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 80W Lưu lượng nước tối đa: 4500L/H Cột áp tối đa: 3,5M Đường ống ra tiêu chuẩn: Ø27MM Kích thước máy: Ø15x19CM Giá bán: 500.000 Đ
-4%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 48W Lưu lượng nước tối đa: 4000L/H Cột áp tối đa: 3,1M Đường ống ra tiêu chuẩn: Ø27MM Kích thước máy: Ø13x16CM Giá bán: 365.000 Đ
-5%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 40W Lưu lượng nước tối đa: 3000L/H Cột áp tối đa: 2,5M Đường ống ra tiêu chuẩn: Ø21MM Kích thước máy: Ø11x15CM Giá bán: 320.000 Đ
-6%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 30W Lưu lượng nước tối đa: 200L/H Cột áp tối đa: 2M Đường ống ra tiêu chuẩn: Ø21MM Kích thước máy: Ø11x15CM Giá bán: 280.000 Đ
-7%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 16W Lưu lượng nước tối đa: 1000L/H Cột áp tối đa: 1,5M Đường ống ra tiêu chuẩn: Ø16MM Kích thước máy: Ø10x13CM Giá bán: 240.000 Đ
-8%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240/50-60Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 7,5W Lưu lượng nước tối đa: 800L/H Cột áp tối đa: 1M Đường ống ra tiêu chuẩn: Ø16MM Kích thước máy: Ø8x12CM Giá bán: 170.000 Đ
-12%