đèn led Caibao T4

Công suất: 24w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Chiều dài của bóng: 140cm Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 150-200cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi
Công suất: 21w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 120-150cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi
Công suất: 18w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Chiều dài của bóng: 98,5cm Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 100-120cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi
Công suất: 13,5w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Chiều dài của bóng: 78,5cm Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 80-100cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi
Công suất: 10w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Chiều dài của bóng: 58,5cm Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 60-80cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi