bơm RS

Giảm giá!
Công suất: 300W Lưu lượng: 56000L/h Cột áp tôi đa: 5m Cổ ống: 110mm
-1%
Giảm giá!
Công suất: 200W Lưu lượng: 46000L/h Cột áp tôi đa: 5m Cổ ống: 110mm
-1%
Giảm giá!
Công suất: 100W Lưu lượng: 36000L/h Cột áp tôi đa: 4m Cổ ống: 110mm
-1%
Giảm giá!
Công suất : 75w Lưu lượng : 25000l/h Cột áp tối đa : 4m Cổ ống 75mm
-1%
Giảm giá!
Công suất: 50w Lưu lượng: 22500L/h Cột áp tối đa: 3m Cổ ống: 75mm
-1%
Giảm giá!
Công suất: 40W Lưu Lượng: 16500L/h Cột áp tối đa: 2,5m Cổ ống: 75mm
-1%