bơm atman mp

Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 10000 L/h Đẩy cao: 4,5m Công suất: 145W Đầu ra: 34 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz
Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 5700 L/h Đẩy cao: 3m Công suất: 60W Đầu ra: 34 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz
Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 6500 L/h Đẩy cao: 4m Công suất: 85W Đầu ra: 34 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz
Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 7500 L/h Đẩy cao: 5m Công suất: 125W Đầu ra: 34 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz
Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 8500 L/h Đẩy cao: 6m Công suất: 155W Đầu ra: 34 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz
Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 9500 L/h Đẩy cao: 6,5m Công suất: 170W Đầu ra: 34 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz
Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 10500 L/h Đẩy cao: 4m Công suất: 110W Đầu ra: 34 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz
Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 12500 L/h Đẩy cao: 4,5m Công suất: 200W Đầu ra: 42 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz
Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 14500 L/h Đẩy cao: 5m Công suất: 250W Đầu ra: 42 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz
Hãng sản xuất: Atman Xuất xứ: Trung Quốc Lưu lượng nước: 16500 L/h Đẩy cao: 7m Công suất: 320W Đầu ra: 42 mm Điện áp: 220 / 240-50Hz