VẬT LIỆU LỌC

Đầu lọc vi sinh, 1 đầu, dạng đặt, phi 7,5cm, cao 6,5cm, bể <=180l
Đầu lọc vi sinh, 1 đầu, dạng đặt, phi 12cm, cao 11,5cm, bể <=380l
Đầu lọc vi sinh, 1 đầu, dạng treo, phi 50mm, cao 80mm
Đầu lọc vi sinh, 2 đầu, dạng treo, đựng được vật liệu lọc
Đầu lọc vi sinh, 2 đầu, dạng treo, đựng được vật liệu lọc
Đầu lọc vi sinh, đựng được vật liệu lọc