MÁY BƠM

  Máy bơm bể cá Baoyu BY-2000 : 990.000 Đ Máy bơm bể cá Baoyu BY-3000 : 1.050.000 Đ Máy bơm bể cá Baoyu BY-4000 : 1.100.000 Đ Máy bơm bể cá Baoyu BY-6000 : 1.250.000 Đ Máy bơm bể cá Baoyu BY-9000 : 1.450.000 Đ Máy bơm bể cá Baoyu BY-12000 : !.540.000 Đ
Giảm giá!
1. Máy bơm Periha PD-4200 : 320.000 đ 2. Máy bơm Periha PD-5200 : 400.000 đ 3 .Máy bơm Periha PD-6200 : 450.000 đ 4  Máy bơm Periha PD-7200 : 520.000 đ 5  Máy bơm Periha PD-8200 : 600.000 đ    
-6%
1. Máy bơm Periha PB-5000: 1.600.000 đ 2. Máy bơm Periha PB-7000: 1.650.000 đ 3. Máy bơm Periha PB-9000: 1.720.000 đ 4. Máy bơm Periha PB-10000: 1.790.000 đ 5. Máy bơm Periha PB-12000: 1.820.000 đ 6. Máy bơm Periha PB-14000: 1.900.000 đ 7. Máy bơm Periha PB-16000: 2.200.000 đ 8. Máy bơm Periha PB-18000: 2.250.000 đ 9. Máy bơm Periha PB-20000: 2.300.000 đ 10. Máy bơm Periha PB-23000: 2.350.000 đ 11. Máy bơm Periha PB-25000: 2.580.000 đ
Giảm giá!
Máy bơm JEBAO DCP 18000 Nguồn điện: 220~240V/50Hz – DC24V Công suất tiêu thụ điện năng: 130 W Lưu lượng nước tối đa: 18000L/H Cột áp tối đa: 9 M Đầu ra tiêu chuẩn: 27-34-42MM
-3%
Giảm giá!
Máy bơm JEBAO DCP 15000 Nguồn điện: 220~240V/50Hz – DC24V Công suất tiêu thụ điện năng: 105 W Lưu lượng nước tối đa: 15000L/H Cột áp tối đa: 7 M Đầu ra tiêu chuẩn: 27-34 -42 MM
-2%
Giảm giá!
Máy bơm JEBAO DCP 10000 Nguồn điện: 220~240V/50Hz – DC24V Công suất tiêu thụ điện năng: 80 W Lưu lượng nước tối đa: 10000L/H Cột áp tối đa: 6 M Đầu ra tiêu chuẩn: 27-34-42MM
-4%
Giảm giá!
1,940,000 1,890,000
Máy bơm JEBAO DCP 8000 Nguồn điện: 220~240V/50Hz – DC24V Công suất tiêu thụ điện năng: 65 W Lưu lượng nước tối đa: 8000L/H Cột áp tối đa: 5,2 M Đầu ra tiêu chuẩn: 21-27-34 MM
-3%
Giảm giá!
1,740,000 1,690,000
Máy bơm JEBAO DCP 6500 Nguồn điện: 220~240V/50Hz – DC24V Công suất tiêu thụ điện năng: 55 W Lưu lượng nước tối đa: 6500L/H Cột áp tối đa: 4,5 M Đầu ra tiêu chuẩn: 21-27-34 MM
-3%
Giảm giá!
1,640,000 1,590,000
Máy bơm JEBAO DCP 5000 Nguồn điện: 220~240V/50Hz – DC24V Công suất tiêu thụ điện năng: 40 W Lưu lượng nước tối đa: 5000L/H Cột áp tối đa: 4 M Đầu ra tiêu chuẩn: 21-27-34 MM
-3%
Giảm giá!
1,500,000 1,450,000
Máy bơm JEBAO DCP 4000 Nguồn điện: 220~240V/50Hz – DC24V Công suất tiêu thụ điện năng: 32 W Lưu lượng nước tối đa: 4000L/H Cột áp tối đa: 4 M Đầu ra tiêu chuẩn: 18-21-27-34MM
-3%
Giảm giá!
1,400,000 1,350,000
Máy bơm JEBAO DCP 3000 Nguồn điện: 220~240V/50Hz – DC24V Công suất tiêu thụ điện năng: 25 W Lưu lượng nước tối đa: 3000L/H Cột áp tối đa: 3 M Đầu ra tiêu chuẩn: 16-18-21-27MM
-4%
Giảm giá!
1,300,000 1,250,000
Máy bơm JEBAO DCP 2500 Nguồn điện: 220~240V/50Hz – DC24V Công suất tiêu thụ điện năng: 23 W Lưu lượng nước tối đa: 2500L/H Cột áp tối đa: 2,5M Đầu ra tiêu chuẩn: 16-18-21-27MM
-4%