ĐÈN BỂ CÁ

Kích thước máng: 90×14 cm; Chiều cao chân đèn: ~ 5 cm; Công suất: 2x39W; Cường độ ánh sáng: 10.000k Số lượng bóng: 2 bóng Loại bóng: tuýp T5HO Màu máng đèn: đen Màu ánh sáng: Trắng Bể thích hợp: 90-110cm
Kích thước máng: DR=60x14cm. Chiều dài có thể kéo ra đến 80cm. Chiều cao chân đèn: ~ 5 cm. Loại bóng: bóng tuýp T5HO. Số lượng bóng: 2 bóng. Cường độ ánh sáng: 10.000K. Công suất: 2x24W. Màu máng đèn: đen. Bể thích hợp: 60-80cm
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 60W Kích thước: 190cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 48W Kích thước: 170cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-1%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất: 40W Kích thước: 140cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-2%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất:32W Kích thước: 110cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất:28W Kích thước: 90cm Có 4 loại: Đèn Cho Huyết Long – Đỏ cá không đỏ nước Đèn Cho Kim Long – Quá Bối – Highback – Vàng cá không vàng nước Đèn Trắng-Xanh cho Bối Blue Base – Bối Tím Đèn Trắng cho cá rồng nhỏ – Ngân Long – Thanh Long…
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 24W Kích thước phủ bì: 172cm Thíc hợp cho bể kính có chiều dài: 175cm trở lên Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-3%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 20W Kích thước phủ bì:142cm Thích hợp cho bể kính có chiều dài: 145-175cm Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-4%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 16W Kích thước phủ bì: 113cm Thíc hợp cho bể kính có chiều dài: 115-145cm Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-5%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 12W Kích thước phủ bì: 73cm Thích hợp cho bể kính có chiều dài: 75-95cm Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-7%
Giảm giá!
Nguồn điện: 220-240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện năng: 10W Kích thước phủ bì: 53cm Thíc hợp cho bể kính có chiều dài: 55-75cm Màu sắc: Hồng hoặc Vàng
-8%