ĐÈN BỂ CÁ

Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 24W Chiều dài: 142cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 150cm – 170cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 22W Chiều dài: 112cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 120cm – 130cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 18W Chiều dài: 92cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 60cm – 70cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 14W Chiều dài: 72cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 80cm – 90cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Màu sắc đèn: Hồng/ Vàng Công suất: 10W Chiều dài: 52cm Đường kính ống đèn: 2cm Số hàng bóng: 2 Công tắc: có Phụ kiện kèm theo: Chân hít dính vào kính Phù hợp cho bể có chiều dài 60cm – 70cm, sử dụng cho dòng cá có màu đỏ như Huyết Long, Kim Long,…
Công suất: 24w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Chiều dài của bóng: 140cm Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 150-200cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi
Công suất: 21w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 120-150cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi
Công suất: 18w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Chiều dài của bóng: 98,5cm Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 100-120cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi
Công suất: 13,5w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Chiều dài của bóng: 78,5cm Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 80-100cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi
Công suất: 10w Số hàng bóng: 1 hàng Màu sắc: trắng/ hồng/ xanh/ ba màu Chiều dài của bóng: 58,5cm Đường kính của bóng: 18,5mm Bể thích hợp: 60-80cm. Cách sử dụng: có thể đặt chìm hoặc nổi
Kích thước máng: 150×14 cm; Chiều cao chân đèn: ~ 5 cm; Công suất: 2x80W; Cường độ ánh sáng: 10.000k Số lượng bóng: 2 bóng Loại bóng: tuýp T5HO Màu máng đèn: đen Màu ánh sáng: Trắng Bể thích hợp: 150-170cm
Kích thước máng: 120×14 cm; Chiều cao chân đèn: ~ 5 cm; Công suất: 2x54W; Cường độ ánh sáng: 10.000k Số lượng bóng: 2 bóng Loại bóng: tuýp T5HO Màu máng đèn: đen Màu ánh sáng: Trắng Bể thích hợp: 120-140cm